Zamówienia

W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem na rachunek bankowy według wcześniejszych ustaleń.

Zlecenia zawierające pliki uszkodzone czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawirusowane lub nie spełniające wymagań do druku są usuwane, a informacje o takim fakcie przesyłane są do Klienta w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu.

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta.

Sprawdzenie poprawności do druku jest bezpłatne. Za sprawdzenie przyjmuje się srawdzenie poprawności rozmiaru projektu, informacji o kolorystyce. Nie wprowadzamy poprawek, nie sprawdzamy poprawności merytorycznej, językowej jak również nie prowadzamy innych modyfikacji do dostarczonych plików jeśli nie zostało zlecone do wykonania opracowanie graficzne.

Pliki dostarczone do realizacji zlecenia traktowane są jako wersja ostateczna. Nasza jedyna ingerencja może dotyczyć nieznacznego przeskalowania czy nadania spadów.

Nie odpowiadamy jednak za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony i zaakceptowany przez nas a podpisany przez klienta wzorzec/proof wykonany na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany wydruk końcowy całego nakładu.

Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta jak również nie są archiwizowane.

W szczególnych przypadkach możemy żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.

Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego zgłoszenia, podając dane osoby zlecającej, nr faktury, opis wady oraz próbkę reklamowanego towaru.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez jako druk zgłoszenia reklamacyjnego,reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie jest możliwe zwrócenie co najmniej 90% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, należy w terminie do 7 dni od daty uznania reklamacji dostarczyć co najmniej 90% reklamowanego nakładu do drukarni. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja zostanie odrzucona.

Zamówienia przez stronę www.op-art.pl mogą składać wszyscy Klienci, którzy, zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.